محل
فارس - شیراز - فرهنگ شهر
مبلغ مشارکت
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمارستان فوق تخصصی امیر شیراز جهت ساخت فاز 2 این بیمارستان به همکاری خیرین نیکوکار نیازمند است. فاز 2 این بیمارستان 140 تختی می باشد و بالغ بر 5 میلیارد تومان جهت ساخت و راه اندازی برآورد گردیده است.

بیمارستان تخصصی امیر

عضو وب پرند از ۱۳۹۸/۰۱/۲۳